Nog geen account of wachtwoord vergeten? Klik hier

Voorwaarden

Abonnementsvoorwaarden

  • Een abonnement geldt voor een jaar, ingaande vanaf de datum van inschrijving. Een abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd tot wederopzegging. Na het eerste jaar geldt er een wettelijke opzegtermijn van 3 maanden. Opzeggen kan via info@preludium.nl.
  • Het abonnementsgeld wordt geïncasseerd door middel van een jaarlijkse incasso. De eerste afschrijving vindt plaats binnen enkele dagen na aanmelding.
  • Indien de jaarlijkse incasso niet lukt, neemt de uitgever van Preludium (Concertvrienden) contact op om de gegevens te verifiëren en de incasso vervolgens nogmaals uit te voeren. Indien de betaling open blijft staan, is Concertvrienden genoodzaakt het abonnement per direct te beëindigen.
  • Preludium verschijnt als magazine 10 keer per jaar en loopt parallel aan een concertseizoen (september t/m juni). In juli en augustus verschijnt Preludium niet.
  • Als abonnee sturen wij u een maandelijkse e-mailnieuwsbrief met leestips. U kunt zich hiervoor uiteraard te allen tijde uitschrijven via de link onderin de e-mailnieuwsbrief.
  • De uitgever van Preludium (Concertvrienden) heeft het recht de abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van publicatie op www.preludium.nl. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.

Privacy

  • Preludium is een uitgave van de Vereniging Vrienden van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. De vereniging wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. De vereniging neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de vereniging zich in alle gevallen houdt aan de geldende privacy wet- en regelgeving.
  • De Vereniging Vrienden van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest volgt voor de uitvoering van haar activiteiten het privacybeleid van Het Concertgebouw N.V.
  • Aanvullend op de in het privacybeleid van Het Concertgebouw beschreven doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, gebruikt de Vereniging Vrienden persoonsgegevens daarnaast ten behoeve van het voeren van de ledenadministratie van de Vereniging Vrienden, jongerenvereniging Entrée en programmablad Preludium. Hierbij gelden dezelfde standaarden en termijnen als in het privacybeleid voor Het Concertgebouw beschreven staan.

Copyright

Overname van artikelen alleen na toestemming van de uitgever. Voor het kopiëren van artikelen uit dit blad is reprorecht verschuldigd aan de uitgever.